பதிவுகள்

அகிலத்திரட்டில் ராமாயணம்

அகிலத்திரட்டில் மஹாபாரதம்

அகிலத்திரட்டில் நரசிம்ம அவதாரம்

அகிலத்திரட்டில் கந்தன் அவதாரம்

அகிலத்திரட்டில் மாகாளி கதை

  பதிவுகள்  

sivanarayana

Sarvamum vaikunda mayam Ayyaundu

 
 
 
     

கலியனை -மூவராலும் முன்நின்று கொல்ல இயலாது-ஏன்?

அய்யாவழி மக்கள் கண்ணாடியை வழிபடவில்லை

சுவாமிதோப்பு வெறும் குடும்ப கோவிலாக மட்டும் இருந்தால் நான் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது........ஆனால் தமிழக அரசு விருப்ப விடுமுறை விடுகின்ற ஒரு தலமாக சுவாமிதோப்பு ஆகிவிட்டது..............

எதிர்காலத்தில் ஆய்வு செய்பவர்கள் இது உண்மை என்று அவர்கள் நூலில் பதிவு செய்வார்கள்..............

 
 Visitors  : 711